Truck ink drawing, Xian

Truck ink drawing by Gary Drostle, Xian, China